Sayi ko a siyar da motoci, mashina and da kuma manyan motoci Benin ta hanyar Carisowo.com

Opel na siyarwa a Benin

Opel - Omega CFA 3,000,000

Benin, Porto Novo
YEKPE

Noir Saloons Hagu Na hannu

Manual Essence 42 000 km A.C

Opel - Vectra CFA 2,500,000

Benin, Porto Novo
YEKPE

Bleu Saloons Hagu Na hannu

Manual Essence 49 000 km A.C

Opel - Zafira CFA 3,000,000

Benin, Porto Novo
YEKPE

Noir Saloons Hagu Na hannu

Automatic Essence 42 000 km A.C

Opel - Astra CFA 3,100,000

Benin, Cotonou
Cotonou

Vert Saloons Hagu Na hannu

Manual Essence 0 km A.C

Opel - Corsa CFA 1,700,000

Benin, Comé
Come

Noir Hatchbacks Hagu Na hannu

Manual Essence 0 km A.C

Opel - Vectra CFA 1,000,000

Benin, Cotonou
cotonou

Bleu Saloons Dama Na hannu

Manual Essence 0 km A.C

Opel - Vectra CFA 3,900,000

Benin, Cotonou
cotonou

Gris Saloons Dama Na hannu

Manual Essence 0 km A.C

Opel - Vectra CFA 4,600,000

Benin, Savalou
cotonou

Vert Saloons Dama Na hannu

Manual Essence 0 km A.C

Opel - Sintra CFA 3,800,000

Benin, Cotonou
cotonou

Gris 4 Wheel Drives & SUVs Dama Na hannu

Automatic Essence 0 km A.C

Opel - Omega CFA 1,500,000

Benin, Cotonou
cotonou

Noir Saloons Dama Na hannu

Manual Essence 0 km A.C

Opel - Zafira CFA 2,200,000

Benin, Cotonou
Cotonou fidjrosse

Gris Saloons Hagu Na hannu

Manual Essence 0 km A.C

Opel - Zafira CFA 2,000

Benin, Savalou
Cotonou

Noir Saloons Dama Na hannu

Manual Essence 0 km A.C

Opel - Corsa CFA 475,000

Benin, Cotonou
Cotonou

Autre Saloons Dama Na hannu

Manual Diesel 0 km A.C

Opel - Sintra CFA 3,600

Benin, Savalou
cotonou

Noir Saloons Hagu Na hannu

Automatic Essence 112 000 km A.C

Opel - Vectra CFA 70,000,000

Benin, Abomey Calavi
IITA

Bleu Saloons Hagu Na hannu

Manual Essence 492 000 km A.C

Opel - Vectra CFA 3,000,000

Benin, Porto Novo
SEKANDJI

Bleu Saloons Hagu Na hannu

Automatic Essence 165 000 km A.C

Opel - Vectra CFA 3,500,000

Benin, Cotonou
AKPAKPA DEGAKON

Noir Hatchbacks Hagu Na hannu

Automatic Essence 196 000 km A.C

Opel - Vectra CFA 3,500

Benin, Cotonou
AKPAKPA DEGAKON

Noir Hatchbacks Hagu Na hannu

Automatic Essence 196 000 km A.C

Opel - Vectra CFA 3,500,000

Benin, Cotonou
AKPAKPA DEGAKON

Noir Hatchbacks Hagu Na hannu

Automatic Essence 196 000 km A.C

Opel - Vectra CFA 1,200,000

Benin, Cotonou
cotonou

Noir Hatchbacks Hagu Na hannu

Manual Essence 452 000 km A.C

Opel - Vectra CFA 3,250,000

Benin, Cotonou
CENTRE D‘ACEUIL

Gris Saloons Hagu Na hannu

Manual Essence 315 000 km A.C

Opel - Vectra CFA 2,550,000

Benin, Cotonou
SAINT MICHEL

Gris Hatchbacks Hagu Na hannu

Automatic Essence 194 000 km A.C

Opel - Zafira CFA 3,400,000

Benin, Savalou
AKPAKPA ABATOIR

Bleu Buses & Vans Hagu Na hannu

Manual Essence 334 500 km A.C

Opel - Vectra CFA 3,400,000

Benin, Porto Novo
SEKADJI PARC LA ROSE

Rouge Saloons Hagu Na hannu

Manual Essence 284 000 km A.C

Opel - Vectra CFA 5,950,000

Benin, Cotonou
SAINT MICHEL

Marron Saloons Hagu Na hannu

Manual Essence 298 000 km A.C