Rà tàbí ta àwọn ọkọ ayọ́kẹ́lẹ́, kẹkẹ ọkada àti ọkọ̀-akẹ́rù nla ní ilù Benin pẹ̀lú Carisowo.com

Èsì àwọn ohun tí a wá

Toyota - Coaster CFA 10,000,000

Benin, Cotonou
au Port

Beige Àwọn ọkọ̀-àkérò/Àwọn Ọkọ̀-akérò ńlá Òsì Àlòkù

Aláfọwọ́yí Diesel 87 000 km Ọlọ́yẹ́

Renault - Titan CFA 12,000,000

Benin, Savalou
Cotonou

Noir Ọkọ̀-akẹ́rù tí ó ga ju ìwọ̀n 7,5t Òsì Àlòkù

Aláfọwọ́yí Essence 0 km Ọlọ́yẹ́

Man - Silent CFA 13

Benin, Cotonou
Cotonou, Bénin.

Blanc Ọkọ̀-akẹ́rù tí ó ga ju ìwọ̀n 7,5t Ọ̀tún Àlòkù

Aláfọwọ́yí Diesel 100 km Ọlọ́yẹ́

Nissan - UD CFA 1,200

Benin, Lokossa
lokossa

Blanc Àwọn ọkọ̀-àkérò/Àwọn Ọkọ̀-akérò ńlá Ọ̀tún Tuntun

Aláìfọwọ́yí Diesel 500 km Ọlọ́yẹ́

Citroen - Berlingo CFA 400,000,000

Benin, Porto Novo
en france

Bleu Ọkọ‒ akẹ́rù / Ọkọ‒akẹ́rù ńlá tí ó ga tó ìwọ̀n 7,5t Òsì Àlòkù

Aláìfọwọ́yí Diesel 146 500 km Ọlọ́yẹ́